techdict talk:Set

From ويكي عربآيز
Revision as of 22:55, 2 January 2007 by عمرو غربية (talk | contribs) (Comments)
Jump to: navigation, search

Votes

  • ضبط


Comments

هل نعني هنا الفعل "اضبط" أم الاسم "زمرة" من نظرية الزمر في الرياضيات؟ --عمرو غربية 14:55, 2 January 2007 (PST)