techdict talk:STUN

From ويكي عربآيز
Revision as of 03:19, 22 June 2009 by Nawaf AsSulami (talk | contribs) (تعليقات)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

اقتراحات

تعليقات

الكلمة إختصار ل (Session Traversal Utilities for NAT)، فهل نترجم هذه المصطلحات لتكون ترجمة لمصطلح (STUN)؟ لمزيد من المعلومات: http://en.wikipedia.org/wiki/STUN

Nawaf AsSulami