techdict:Scroll

From ويكي عربآيز
Revision as of 11:50, 7 July 2012 by Ibraheem alex (talk | contribs) (تم تعديل المصطلح من "لفّ" إلى "تمرير" لأن الأخرى هي الحائزة على أكبر تصويت)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search