techdict:Position

From ويكي عربآيز
Revision as of 06:56, 5 October 2012 by Ibraheem alex (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search


الاسم

موضع

التعريف الموضع هو مكان الشيء، وتستخدم عادة للإشارة إلى مكان الشيء على الشاشة.

راجع معنى المصطلح في:


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z